Detekcija nevarnih plinov

Detekcija plina

Detekcija plina je sistem, ki zaznava prisotnost eksplozivnih, strupenih plinov in pomanjkanje kisika v prostoru. Sistem je sestavljen iz plinske centrale in detektorjev plina, ki na podlagi vgrajenih sond za točno določen plin, komunicirajo s plinsko centralo. Kadar se koncentracija določenega plina povečava oz. preseže določeno vrednost, plinska centrala izvede v naprej določene ukaze: signalizira prisotnost nevarnih plinov, zapre dovod plina in sproži alarm. Sistem se uporablja kot dopolnilna, proti-eksplozijska zaščita v različnih industrijskih panogah, rudarstvu, osnovnih šolah, garažah, hotelih, laboratorijih.

Pravilno nameščen in vzdrževan sistem je ključen za preprečevanje zastrupitev, zadušitev oseb in povzročanje velike materialne škode v objektih, kjer obstaja nevarnost za uhajanje strupenih plinov in nastanek eksplozij. Preprečuje prepogosto proženje detektorjev plina in s tem lažne alarme, zaradi izpustov med normalnim obratovanjem tehnoloških procesov in s tem izpade v proizvodnji.

Pošlji povpraševanje

Storitve

Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

Montaža sistemov tehničnega varovanja

Servis

Dograditve sistemov tehničnega varovanja

24 h dežurna služba

Integracija sistemov tehničnega varovanja

Sistemi