Kontrola pristopa

Kontrola pristopa

S sistem kontrole pristopa omogočamo vstop v objekt samo pooblaščenim osebam. Sistem nadzoruje varovano območje, nepooblaščene vstope in pripomore k višji ravni varnosti z omejenimi dostopi, časovno kontrolo dostopa in nadzorom gibanja.

Programska oprema omogoča nadzor in upravljanje s sistemom: dodajanje, brisanje uporabnikov, določanje pravic za vstop v objekt ali posamezne prostore objekta, beleženje časa vstopa in definiranje časovnih intervalov znotraj katerih je možen dostop.

Sistem kontrole pristopa lahko učinkovito povežemo tudi z drugimi varnostnimi sistemi:

  • proti vlomu za vklop in izklop,
  • za video-nadzor,

povezovanje s sistemom za beleženje prihodov in odhodov na delovnem mestu…

Pošlji povpraševanje

Storitve

Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

Montaža sistemov tehničnega varovanja

Servis

Dograditve sistemov tehničnega varovanja

24 h dežurna služba

Integracija sistemov tehničnega varovanja

Sistemi