Integracija sistemov tehničnega varovanja

Integracija sistemov tehničnega varovanja

Integracija sistemov tehničnega varovanja izboljša upravljanje in nadzor nad različnimi sistemi, hkrati pa poveča njihovo učinkovitost in dobičkonosnost. Upravljanje s sistemi tehničnega varovanja, ki niso povezani je za operatorje bolj zahtevno, saj morajo pridobiti znanje za upravljanje z vsakim posameznim sistemom.
Integracija omogoča usklajeno uporabo funkcij protivlomnega sistema, kontrole pristopa sistema za videonadzor in bistveno poviša raven varnosti na varovanem objektu.
Programska oprema, ki omogoča prikaz statusa in upravljanje z integriranimi sistemi, preko enotnega grafičnega vmesnika, omogoča: samodejne interakcije sistema, točen prikaz mesta alarma na grafični mapi, verifikacijo signala in generira prikaz dogovorjenih postopkov. Operatorju omogoča, da izpolni svojo nalogo: sprejme odločitev na podlagi informacij, ki jih generira sistem in takojšnje izvajanje postopkov.

Pošlji povpraševanje

Storitve

Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

Montaža sistemov tehničnega varovanja

Servis

Dograditve sistemov tehničnega varovanja

24 h dežurna služba

Integracija sistemov tehničnega varovanja

Sistemi