Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je razsvetljava, ki je še posebej pomembna v izrednih razmerah, ko izgubimo glavno električno napajanje. Izguba električnega napajanja, ki je lahko posledica požara ali izpada električnega omrežja povzroči, da običajna razsvetljava ne deluje. V primeru, ko običajna razsvetljava ne deluje, obstaja velika fizična nevarnost za ljudi, zaradi panike, saj lahko v objektu nastane popolna tema.

Varnostna razsvetljava pri izpadu električne energije samodejno preklopi v zasilni način delovanja in osvetli pot evakuacije na dovolj visoki ravni, da osebe vseh starosti varno zapustijo objekt. Namenjena je varnemu zaustavljanju potencialno nevarnega dela, varni in hitri evakuaciji prizadetih delov objekta ter preprečitvi izbruha panike v prostorih, kjer se nahaja večje število ljudi. Sistem je namenjen večjim proizvodnim objektom, bio-kemijskim laboratorijem, in vsem objektom, v katerih je pomembno, da varno zaključimo z delovnim procesom in mirno zapustimo objekt.

Pošlji povpraševanje

Storitve

Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

Montaža sistemov tehničnega varovanja

Servis

Dograditve sistemov tehničnega varovanja

24 h dežurna služba

Integracija sistemov tehničnega varovanja

Sistemi