Odvod dima in toplote

Odvod dima in toplote

Sistemi za odvod dima in toplote so namenjeni odvajanju dima, ki nastaja pri požaru. Zmanjšuje  koncentracije ogljikovega monoksida, dioksida, vodikovega klorida in žveplovega oksida, ki so zelo nevarni za ljudi. Sistemi za odvod dima in toplote ustvarjajo brezdimen sloj nad tlemi in pod plastjo dima, ki se nabira pod stropom zaradi toplotnega vzgona. Naravni odvod dima in toplote temelji na fizikalnih zakonitostih gibanja dima odvisno od posameznega objekta in motorni odvod dima in toplote, ki ventilatorsko odvaja toploto in dim.

Sistem za odvod dima in toplote je pri nastanku požara ključen, saj:

  • olajšajo in podaljšajo evakuacijo z zaščito evakuacijskih poti,
  • rešujejo človeška življenja,
  • gasilcem omogočajo lažji dostop do mesta požara,
  • preprečujejo in upočasnijo razvoja požarnega preskoka,
  • zmanjšajo posledice materialne škode,
  • varujejo gradbeno konstrukcijo pred vplivom povišanja temperature in porušitvijo.

Sistem za odvod dima in toplote je namenjen garažam, stopniščem v različnih objektih, proizvodnim obratom, skladiščem…

Pošlji povpraševanje

Storitve

Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

Montaža sistemov tehničnega varovanja

Servis

Dograditve sistemov tehničnega varovanja

24 h dežurna služba

Integracija sistemov tehničnega varovanja

Sistemi