Zgodnje odkrivanje in javljanje požara

Zgodnje odkrivanje in javljanje požara

Prvi korak pri zaščiti življenj in premoženja pred posledicami požara je postavitev visokokakovostnega sistema za zgodnje odkrivanje in javljanje požara. Osnovni namen sistema je, da v primeru požara:

  • požar odkrije v najbolj zgodnji fazi in, da se čas od nastanka požara v njegovi začetni fazi do javljanja dežurni gasilski službi zmanjša na minimum,
  • dvigalo v objektu zapelje v nadstropje, ki je najbližje izhodu iz objekta,
  • sprosti zaklenjena in zaprta vrata,
  • zapre požarne lopute,
  • zapre dovod plina,
  • aktivira sistem za odvod dima in toplote.

Z zvočnimi in vizualnimi opozorili, sistem v primeru požara opozarja ljudi na prisotnost dima, ognja in ogljikovega monoksida. Sestavljen je torej iz več naprav, ki morajo nemoteno komunicirati med seboj, zato je še posebej pomembno, da z rednim vzdrževanjem ohranjamo njihovo funkcionalnost. Sistem za zgodnje odkrivanje in javljanje požara je nepogrešljiv pri vseh proizvodnih objektih, finančnih ustanovah, javnih zavodih, hotelih, laboratorijih,…

Pošlji povpraševanje

Storitve

Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja

Montaža sistemov tehničnega varovanja

Servis

Dograditve sistemov tehničnega varovanja

24 h dežurna služba

Integracija sistemov tehničnega varovanja

Sistemi